Cet espace n'est plus disponible.

Pas de problème, nous avons d'autres superbes espaces qui seront parfaits pour votre projet.
Rechercher des espaces

Explorez nos destinations et identifiez l'audience idéale pour votre projet.

Guides

À la recherche d'un espace en particulier ? Utilisez notre moteur de recherche pour trouver l'espace idéal pour votre projet.

Rechercher des espaces

Huidenstraat, Nine Streets, The White Boutique

Noord-Holland, Amsterdam

55 m2

Boutique

Bar & Restaurant

Événementiel

À partager

Atypique

Aperçu

This shop is located right in the middle of Amsterdam’s most photogenic micro-neighbourhood. The space includes a bright front room with ample shelving space and a very practical storage room, complete with a kitchenette at the back.

THE CROWD

Known to locals as De Negen Straatjes or ‘The Nine Streets’, you'll be surrounded by fashionable locals, curious tourists, and affluent young expats. Located in Amsterdam’s Canal Belt West, between the Keizersgracht and Herengracht canals, Huidenstraat borders Amsterdam’s swanky Jordaan neighbourhood and the city centre. Leidseplein Square and Dam Square are a 10-minute walk away.

MEET THE NEIGHBOURS

Next door sits the carefully-curated Scandinavian fashion boutique RUM Amsterdam. Further down the street, you'll find Scotch & Soda, Grey Label and RAINS, all within walking distance. Huidenstraat is also home to the Museum for Photography Huis Marseille, canal history museum Het Grachtenhuis, and a historic bible collection located in Cromhout House.

Équipements

 • Éclairage
 • Étagères
 • Comptoirs
 • Cabines d'essayage
 • Chauffage
 • Toilettes
 • Réserve
 • Wifi

Voir plus

Les règles à suivre

 1. De sleuteloverdracht van de Huidenstraat 13 vindt plaats op maandag, de eerste dag van de verhuur, om 11:30 uur. De oplevering vindt op maandag, de laatste dag van de verhuur, uiterlijk om 10:00 uur plaats. De winkel moet om uiterlijk 10:00 uur worden opgeleverd conform artikel 12 van deze voorwaarden, zodat De Merkenwinkel de winkel gereed kan maken voor de volgende huurder.
 2. Het is huurder niet toegestaan om permanente wijzigingen aan te brengen in het Gehuurde, waaronder doch niet uitsluitend verven, in de muur schroeven, nieten of plakken, waaronder ook begrepen het plakken van stickers, wijzigingen aan de vloer, boren, spijkeren of andere activiteiten die van permanente aard zijn.
 3. Huurder is bekend met de omgevingen waarin de winkelruimtes zich bevinden en de omringende andere retail- en/of horecagelegenheden. Huurder zal derhalve eventuele ongemakken daaromtrent niet aanmerken als een gebrek.
 4. De winkelruimtes hebben een gemengde detailbestemming, maar mogen niet ingezet worden als eventlocatie. De winkelruimtes hebben geen horecavergunning. Het organiseren van borrels, feesten en partijen in het Gehuurde en/of het verkopen dan wel openbaar schenken van alcoholische dranken, is niet toegestaan. Indien blijkt dat het voorgaande toch heeft plaatsgevonden, is De Merkenwinkel gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen of ontbinden, zonder restitutie van reeds betaalde huurpenningen of vergoeding van schade of gederfde winst. Boetes die worden opgelegd wegens een schending van deze regels, komen voor de rekening van de Huurder.
 5. De winkelruimtes mogen geopend zijn van maandag tot zondag van 09:00 uur tot 19:00 uur en op donderdagavond tot 21:00 uur. Schade, al dan niet voor De Merkenwinkel, als gevolg van overschrijding van deze openingstijden, komt voor rekening en risico van de huurder.
 6. Op last van de brandweer dient de Cv-ketel in het Gehuurde vrij te staan. Huurder dient deze derhalve te allen tijde vrij te houden en geen zaken op of direct naast de Cv-ketel te plaatsen. De Cv-ketel dient altijd vrij te staan en dient voor onderhoudswerkzaamheden te allen tijde bereikbaar te zijn. Ook de ruimte voor de deur van de ruimte waarin de Cv-ketel zich bevindt dient te allen tijde vrij toegankelijk te zijn. Daarnaast dient Huurder geen wijzigingen aan te brengen aan de vluchtwegaanduidingen, brandhaspels of brandblussers. Deze dienen te allen tijde voldoende zichtbaar te zijn.
 7. Huurder zal geen (geluids)overlast veroorzaken en zich houden aan alle toepasselijke wet– en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend, op het gebied van milieu, veiligheid, reclameregelgeving. Boetes die worden opgelegd op grond van dergelijke wet- of regelgeving, komen voor de rekening van de huurder.
 8. Om geluidsoverlast voor buren en omwonenden tot een minimum te beperken is het niet toegestaan om een DJ in te zetten al dan niet boxen/subwoofers/geluidsinstallaties in de winkel te plaatsen/in te zetten tijdens de huurperiode. 

 9. Huurder gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de afgegeven sleutels. Wanneer Huurder desondanks een sleutel kwijtraakt, zal De Merkenwinkel het slot en de sleutels laten vervangen door een slotenmaker naar keuze van De Merkenwinkel. De kosten voor het vervangen van het slot en sleutels komen voor de rekening van huurder
 10. Huurder mag geen goederen uitstallen aan de voorzijde van het pand waarbinnen het Gehuurde zich bevindt. Hiertoe bestaat geen vergunning. Eventuele boetes ten gevolge van het niet naleven van deze regels komen voor rekening van de huurder. 
Vlaggen, wimpels, banieren en andere dundoeken, winkelwaren, voorwerpen of kleurvlakken, ook als zij geen afbeelding zijn en/of opschriften bevatten, die als reclame op of aan de winkel zijn aangebracht zijn niet toegestaan. 

 11. Het is de Huurder niet toegestaan om de logostickers/de naam van De Merkenwinkel te verwijderen van de etalage- en winkelruit, althans onzichtbaar of onleesbaar te maken. 

 12. Huurder dient zelf te zorgen voor het verzekeren van Wettelijke Aansprakelijkheid en eigendom zoals, maar niet beperkt tot, voorraad en inboedel, zoals dit redelijkerwijs wordt verwacht bij het opereren van een winkel of anders gespecificeerde activiteit zoals mogelijk in het Gehuurde.

Bon à savoir

This premium white boxed interior is ready for you to move in and make your own.