Huidenstraat, Nine Streets, The White Boutique

Amsterdamicône de chevronThe 9 Streetsicône de chevronHuidenstraat, Nine Streets, The White Boutique

55 m2

Boutique

Bar & Restaurant

Événementiel

À partager

Atypique

Aperçu

This shop is located right in the middle of Amsterdam’s most photogenic micro-neighbourhood. The space includes a bright front room with ample shelving space and a very practical storage room, complete with a kitchenette at the back.

calendarIcon

Période minimum de réservation 7 jours

moneyIcon

Tarif dégressif : plus la durée de votre location est longue, plus le prix diminue.

Équipements (8 disponibles)
Éclairage
Wifi
Étagères
Comptoirs
Cabines d'essayage
Chauffage
Bon à savoir
This premium white boxed interior is ready for you to move in and make your own.
Heures d’ouverture

Monday 9:00 - 19:00

Tuesday 9:00 - 19:00

Wednesday 9:00 - 19:00

Les règles à suivre
1. De sleuteloverdracht van de Huidenstraat 13 vindt plaats op maandag, de
eerste dag van de verhuur, om 11:30 uur. De oplevering vindt op maandag,
de laatste dag van de verhuur, uiterlijk om 10:00 uur plaats. De winkel moet
om uiterlijk 10:00 uur worden opgeleverd conform artikel 12 van deze
voorwaarden, zodat De Merkenwinkel de winkel gereed kan maken voor de
volgende huurder.
2. Het is huurder niet toegestaan om permanente wijzigingen aan te brengen in
het Gehuurde, waaronder doch niet uitsluitend verven, in de muur schroeven,
nieten of plakken, waaronder ook begrepen het plakken van stickers,
wijzigingen aan de vloer, boren, spijkeren of andere activiteiten die van
permanente aard zijn.
3. Huurder is bekend met de omgevingen waarin de winkelruimtes zich
bevinden en de omringende andere retail- en/of horecagelegenheden.
Huurder zal derhalve eventuele ongemakken daaromtrent niet aanmerken als
een gebrek.
4. De winkelruimtes hebben een gemengde detailbestemming, maar mogen niet
ingezet worden als eventlocatie. De winkelruimtes hebben geen
horecavergunning. Het organiseren van borrels, feesten en partijen in het
Gehuurde en/of het verkopen dan wel openbaar schenken van alcoholische
dranken, is niet toegestaan. Indien blijkt dat het voorgaande toch heeft
plaatsgevonden, is De Merkenwinkel gerechtigd de Overeenkomst per direct
te beëindigen of ontbinden, zonder restitutie van reeds betaalde
huurpenningen of vergoeding van schade of gederfde winst. Boetes die
worden opgelegd wegens een schending van deze regels, komen voor de
rekening van de Huurder.
5. De winkelruimtes mogen geopend zijn van maandag tot zondag van 09:00
uur tot 19:00 uur en op donderdagavond tot 21:00 uur. Schade, al dan niet
voor De Merkenwinkel, als gevolg van overschrijding van deze
openingstijden, komt voor rekening en risico van de huurder.
6. Op last van de brandweer dient de Cv-ketel in het Gehuurde vrij te staan.
Huurder dient deze derhalve te allen tijde vrij te houden en geen zaken op of
direct naast de Cv-ketel te plaatsen. De Cv-ketel dient altijd vrij te staan en
dient voor onderhoudswerkzaamheden te allen tijde bereikbaar te zijn. Ook
de ruimte voor de deur van de ruimte waarin de Cv-ketel zich bevindt dient te
allen tijde vrij toegankelijk te zijn. Daarnaast dient Huurder geen wijzigingen
aan te brengen aan de vluchtwegaanduidingen, brandhaspels of
brandblussers. Deze dienen te allen tijde voldoende zichtbaar te zijn.
7. Huurder zal geen (geluids)overlast veroorzaken en zich houden aan alle
toepasselijke wet– en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend, op het
gebied van milieu, veiligheid, reclameregelgeving. Boetes die worden
opgelegd op grond van dergelijke wet- of regelgeving, komen voor de
rekening van de huurder.
8. Om geluidsoverlast voor buren en omwonenden tot een minimum te
beperken is het niet toegestaan om een DJ in te zetten al dan niet
boxen/subwoofers/geluidsinstallaties in de winkel te plaatsen/in te zetten
tijdens de huurperiode. 

9. Huurder gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de afgegeven sleutels.
Wanneer Huurder desondanks een sleutel kwijtraakt, zal De Merkenwinkel
het slot en de sleutels laten vervangen door een slotenmaker naar keuze van
De Merkenwinkel. De kosten voor het vervangen van het slot en sleutels
komen voor de rekening van huurder
10. Huurder mag geen goederen uitstallen aan de voorzijde van het pand
waarbinnen het Gehuurde zich bevindt. Hiertoe bestaat geen vergunning.
Eventuele boetes ten gevolge van het niet naleven van deze regels komen
voor rekening van de huurder. 
Vlaggen, wimpels, banieren en andere
dundoeken, winkelwaren, voorwerpen of kleurvlakken, ook als zij geen
afbeelding zijn en/of opschriften bevatten, die als reclame op of aan de winkel
zijn aangebracht zijn niet toegestaan. 

11. Het is de Huurder niet toegestaan om de logostickers/de naam van De
Merkenwinkel te verwijderen van de etalage- en winkelruit, althans
onzichtbaar of onleesbaar te maken. 

12. Huurder dient zelf te zorgen voor het verzekeren van Wettelijke
Aansprakelijkheid en eigendom zoals, maar niet beperkt tot, voorraad en
inboedel, zoals dit redelijkerwijs wordt verwacht bij het opereren van een
winkel of anders gespecificeerde activiteit zoals mogelijk in het Gehuurde.
Espaces similaires
Vous n'avez pas trouvé l'espace idéal ?
Thaddy
Concierge à Londres
À partir de €207/jour
Dates
Comment ça marche
  1. Envoyez une demande sans engagement
  2. Discutez directement de l’espace avec le·la propriétaire
  3. Gérez les contrats et les règlements en ligne